.:Vigrid Forsiden:.

Lysglimt Johansen - Strategisk Feig eller Taktisk Klok???
16. august 2017

NRK Vestfold: Lysglimt Johansen avlyser "Kick-Off" ved Borreparken

Lysglimt Johansen hadde planlagt en Kick-Off for partiet Alliansen ved det sentrale Nordiske kultstedet Borreparken i Horten kommune. Merk at det var utenfor selve Borreparken og ikke i. For Borreparken gjelder det spesielle regler etter at vi i Vigrid tok den i bruk for noen år siden til våre Nordiske seremonier vi er alene om i Norge. Ingen andre grupperinger har utvist nordisk mannsmot nok til å ta opp den stafettpinnen etter oss:)

Tønsberg Blad: Vigrid bruker Borrehaugene

Etter at vi i Vigrid hadde tatt Borrehaugene i bruk i seremoniene våre ble det satt i gang et voldsomt apparat i Horten kommuneting og Vestfold fylkesting for å stoppe oss. Nye vedtekter som forbød aktivitet i Borreparken uten tillatelse ble vedtatt, men utenfor det reegulerte parkområdet er det fremdeles fritt for enhver å holde samlinger.

Vigrid's samleside om Borrepark-krigen i 2012-2013.

Det er som forventet for oss i Vigrid å erfare at det nasjonale nordiskorienterte miljøet i Norge er så tvers igjennom feigt og sutrete at alt de kan er å gråte på hevrandres skuldre i ekkokamrene sine på Facebook og lignende steder i stedet for åpent å utfordre kristen-nazistene i maktposisjoner. Siden Alliansen går ut og erklærer alle andre nasjonalister i Norge som "Tapernasjonalister" så skulle vi i alle fall tro at Lysglimt Johansen og Alliansen ville ha mot nok til å gjennomføre en liten samling utenfor Borreparkens område. Det hadde de ikke. Begrunnelsen er så feminin og patetisk at det er til le seg skakk over når det kommer fra den kanten: "- Vi ønsker selvfølgelig ikke å støte noen....." sier altså Lysglimt. til NRK Vestfold.

Har den samme Lysglimt Johansen og hans skrytepaver i Alliansen tenkt å erobre makten i Norge fra det sittende Naziregimet uten å støte noen?

Lysglimt Johansen har hatt mange år på sidelinjen sittende på ræva og observert slik at vi skulle tro at når han først setter i gang som frontfigur for et politisk parti så hadde han en gjennomarbeidet strategi å følge. Det virker ikke slik eller så er Alliansen like store tapernasjonalister som dem de håner.

Med denne type feighet kommer Lysglimt og Alliansen i alle fall ingen vei.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)