.:Vigrid Forsiden:.

Alliansen = Nasjonal Samling? -- Lysglimt Johansen = Vidkun Quisling?
28. august 2017

Nasjonal Samling gjenoppstått som Alliansen

"Historien gjentar seg," sa den gamle greske strateg og historiker Thukydid for ca 2.500 år siden under Peleponneserkrigene mellom Athen og Sparta. Thukydid skrev èn bok og det var historien om ovennevnte krig. Utifra det regnes han som den første virkelige historiker i vår kulturkrets. I dag er Thukydid og hans verk mer aktuelt enn noensinne siden vi kan se at den Sivilisasjonskrigen NAZI-Imperiet idag fører mot Russland, Kina, Iran og Nord-Korea har tilnærmet identiske bakgrunnsårsaker som Peleponneserkrigene.

Det er det superliberale handelsimperiet Athen (i dag represntert ved Det Anglozionistiske Imperiet aka NAZI-Imperiet) mot den mer innelukkede bonde-, arbeider- og soldatmentaliteten i landstatene på det eurasiske kontinent.

En annen stor tenker, Karl Marx, utvidet Thukydid sitt ordtak til en moderne form som vi kan si passer godt til dagens situasjon, både geopolitisk og nasjonalt. Her er Marx sin versjon: Historien gjentar seg, første gang som tragedie, andre gang som farse."

Nasjonal Samling versjon 2.0 - Mot Lysere Tider med Lysglimt

Den siste store Frihetskampen i Europa mot Det Anglozionistiske Imperiets undertrykkelse og hatefulle verdisyn, basert på Mennesket kun som forbruker av varer og tjenester produsert av Oligarksystemet dominert av jødiske finasmagnater, var den heroiske kampen Tyskland og dets allierte førte i perioden 1939-45. I Norge var denne Nasjonale og Sosiale verdikampen, hvor det åndelige Nordiske Mennesket sto i sentrum, representert ved Vidkun Quisling og hans parti Nasjonal Samling.

Det er tydelig på mange områder at Lysglimt Johansen og hans part Alliansen har samme siktemål som Quisling og Nasjonal Samling. Tydelig ser vi det på plakatene over, hvor Alliansen tar utgangspunkt i krigsplakatene som Damsleth laget for Nasjonal Samling under den 2. Verdenskrig. Den øverste viser den Nordiske kjernefamilie som hylder Solen i form av Nasjonal Samling sitt solkors-symbol. Alliansen markerer her 100% tilslutning til Nasjonal Samling sin kamp mot det internasjonale jødisk/bolsjevikske terrorveldet i datidens Sovjetunion.

Den neste viser moroklumpen Lysglimt Johansen som en parodi på Quisling i Nasjonal Samling's plakat fra den 2. Verdenskrig mens Alliansen av frihetskjempere alliert med Tyskland trodde på seier mot Anglozionistene og Jødebolsjevikene. Temaet på plakaten "Mot Lysere Tider" slo dessverre ikke til. Som Marx sier i ordtaket over: Det endte med Tragedie. Både for Vidkun Quisling, Nasjonal Samling, det norske folk, Europa og Nordisk/europeisk sivilisasjon og åndelig baserte verdisyn. Mørket senket seg over et Europa på vei mot undergangen

Nå skal altså moroklumpen Lysglimt Johansen og hans Alliansen ta opp arven etter Quisling og Nasjonal Samling og det ser ut til at han kan sin Marx og helt bevisst starter satsingen opp som en farse på Quisling og Nasjonal Samling.

Er NS-plakaten over modell for Alliansen's partisymbol?

Når vi ser hvor opptatt Lysglimt Johansen og hans parti Alliansen er til å markere seg som arvtagere etter Quisling og hans Nasjonal Samling gjennom plakatprofilering er det rimelig å tro at dette også gjelder for Alliansen sitt partisymbol. Og det tror vi faktisk stemmer når vi ser på plakaten over og overfører datidens mere natrutro gjengiving til dagens postmoderne renlinjede stilisme.

Som Nordiske Identitære ønsker vi i Vigrid Lysglimt Johansen og hans parti Alliansen lykke til og håper de vinner den endelige seier og fører oss mot Lysere Tider der forgjengeren Quisling og hans Nasjonale Samling tapte.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)