.:Vigrid Forsiden:.

Skoleoppgave om kultur/religion og høyrepopulisme

============ Besvarelse ============
Sent: Wednesday, September 20, 2017 at 3:49 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: xxxx@hotmail.no
Subject : skoleoppgave

Hei Xxxxxx

Selve utgangspunktet for oppgaveteksten er villedende og gir et falskt inntrykk av at nordmenns syn på andre kulturer, religioner (og indirekte raser) alltid har vært positivt og inkluderende og at Høyrepopulisme og -ekstremisme nå vrir dette gamle positive synet i feil vei og skaper intoleranse. Dette er feil.

Samtlige hvite nasjoner og folk har tradisjonelt hatt et såkalt Vi-De andre utgangspunkt hvor Vi er de positive både hva kultur, religion og rase angår mens "De andre" alltid har vært sett mer eller mindre ned på.

Etter den andre verdenskrig, som ble vunnet av Det Anglo-Zioniztiske Imperiet med sin kjerne av jødiske finansoligarker, igangsatte Zionistene en ren hjernevaskingskampanje for å viske ut vår kollektive bevissthet og historieoppfatning. De baserte seg på såkalt kulturmarxistisk indoktrinering og vant totalt fram i hele den vestlige verden, spesielt Vest-Europa, som var okkuperte og innlemmet i det jødestyrte NAZI-Imperiet. 

NAZI her står for NAto-ZIonisme som er navnet på vår nye "kulturverden".

Utifra den jødiskledete kulturmarxismens narrativ har hvite europeiske folk et evig og kollektivt ansvar for alt slaveri og kolonialisme som vi nå må bøte for. Vi har vært villedet og har vært slemme og stygge og nå må vi vise at vi er positive og inkluderende og oppgi eneretten til vårt forplantningsrom som en bot for tidligere synder.

De av oss, Vigrid og jeg inklusive, som ønsker å forsvare vår rett til vårt Livsrom stemples som Høyrepopulister og -ekstreme. Sannheten er det motsatte.

En av de fremste militærpolitiske teoretikerne, Karl von Clausewitz, har i sine notater utgitt i bokform under navnet "Vom Kriege" (Om Krigen) gjort rede for den prossessen vi nå er inne i på denne måte: "Enhver angriper som lykkes vil forandre sin aggressive invasjonspolitikk når målet er nådd og fienden overvunnet og underkastet vår vilje. Da forandres politikken fra angrep til budskap om toleranse og forståelse og enhver av de overvunnede som vil reversere utfallet stemples som krigersk, terrorist, ekstremist, hater, intolerant og lignende stemplinger."  (Fritt gjenfortalt av meg.)

For å sette det på spissen for å anskueliggjøre hva som da blir resonnementet hvis vi aksepterer von Clausewitz, og det bør vi for han vært brukt i utallige militærakademier fra 1812 til i dag, så var Breivik en slik forsvarer av noe som var fratatt hans folk og som han ville gjenerobre som sin soleklare fødselsrett. Vi kan ta mange andre eksempler på det samme.

Det von Clasewitz sa var at når en okkupasjon er gjennomført så snus kortene og frihetskjemperne blir terrorister i okkupasjonsmaktens øyne. Vi har det som ferskt eksempel fra den andre verdenskrig i Norge. Tyskland invaderte Norge med full rett i henhold til internasjonal lov og rett etter Altmark-affæren og den britiske mineleggingen av norges kyst og okkuperte landet vårt. Da Norge kapitulerte den 10. juni med sine samlede militære styrker var Norge underlagt internasjonal okkupasjonsrett som gjør enhver motstand mot okkupasjonsmakten ulovlig.

Enhver væpnet motstand mot okkupanten er terrorisme på linje med all annen væpnet terrorisme og terroristene kan skytes på stedet uten beskyttelse av noen lov. I dag hyldes disse norske terroristene som helter og får statuer og gater oppkalte etter seg. Det samme vil Breivik få om antiislamistene vinner den nåværende sivilisajonskrigen i Norge og Europa.

Med andre ord, Xxxxxx; Verden er relativ og Seierherren bestemmer hvem som skal hyldes og hvem som skal straffes utifra sin egen rent subjektive oppfatning. Hensikten og målet helliggjør alltid og uten unntak midlene. Så fremt du seirer, vel og merke.

For å ta et ferskt personlig eksempel: Jeg er anmeldt for nettopp en slik hatkriminalitet som okkupantene definerer for dem som slåss for sitt folks fødselsrett og frihet og politiet gjennomførte razzia hos meg i mars hvor de stjal alt datautstyret mitt pluss noe til. I den kommende rettssaken mot meg, som ikke vil være en rettssak i det hele tatt, men et okkupasjonstribunal, risikerer jeg opptil flere års fengsel. Den dagen Vi i Vigrid vinner vil bordet være snudd og de som idag jobber for okkupasjonsmakten vil måtte svare for sine handlinger. Ref krigsoppgjøret i Norge etter den andre verdenskrig.

Kun for å si noen sannhetens ord om en internasjonal okkupasjonsmakt som jeg bekjemper etter beste evne. I frihetens navn og mitt eget folks fødselsrett til Norge som vårt livsrom.

Så konkret til mitt personlige syn på kulturer og religioner. For min del kan andre folk tro og mene og ha hvilken kultur de vil bare de ikke blander meg og mitt folk opp i det. Det gjorde kristendommen og den ser jeg på som en mental sykdom med navnet Den Sorte Åndspesten. De andre bokbaserte Dødehavsreligionene ser jeg på samme måten. De må utryddes fra norsk jord.

Folk flest er hjernevasket av nazistenes (natozionistenes) massemedia og kontroll med alle undervisningsinstitusjoner fra Barnehage til Universitet til å etterplapre den politisk korrekte løgnsvadaen de blir foret med. Jeg bryr meg derfor null om hva folk flest mener om dette og alt annet som er i samme gate. Jeg minner om von Clausewitz og hans ord om hersketeknikkene til enhver okkupasjonsmakt.

Ser du objektivt på det og definerer høyreekstremisme som krigskåthet, undertrykkelse, demokratihat og så videre i den duren så er det dagens norske Nazi-regime som er de høyreekstreme krigshisserne og rasehaterne. Det siste i form av en hateull russofobi som de fører en aktiv hybrid sivilisasjonskrig mot. De, og deres meningsfeller og støttespillere, er dagens sanne nazister, høyreekstreme, hatefulle antinordiske rasister, krigshissere og folkemordere. Sjekk ut Novorossia, støtten til islamistiske terrorister i Syria, teppebombingen av Libya hvor Jens "Slakteren fra Libya" Stoltenberg gjorde seg fortjent til jobben som toppleder i NAZI-Alliansen. Mange flere eksempler kan nevnes, men det burde rekke for denne gang.

Håper det går bra med oppgavebesvarelsen din, Xxxxxx:)

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

============ Mail slutt ============

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)

============ Oppgave spørsmål ============

Sent: Tuesday, September 19, 2017 at 9:01 AM
From: xxxx@hotmail.no
To: tvedt@mail.com
Subject: skoleoppgave

Hei, Tore.

Jeg skriver en oppgave gitt av krle læreren min, og oppgaven er som så:

«Høyrepopulisme/ekstremisme har forandret hvordan vi ser på andre kulturer og religioner, og hvordan vi diskuterer.»

Så jeg lurte på om du kunne hjelpe meg med å svare, så;

# Hvordan er synet ditt på andre kulturer og religioner?
# Hvordan synes du folk snakker om høyrepopulisme/ekstremisme?

Hvis det er noe annet du vil tilføye så bare sleng det med.

MVH, Xxxxxx.