.:Vigrid Forsiden:.

Falsk oversettelse av Dunford's redegjørelse
27. september 2017

Elsker ABC-Nyheter Nazibataljonenes Folkemord?

============ Original Message ============
Sent: Wed, 27 Sep 2017 22:39:32 +0200
From: "Tore W. Tvedt"

To: olep@abcnyheter.no

Cc: keg@faktisk.no; jari@faktisk.no; tore@faktisk.no; silje@faktisk.no; kjell@faktisk.no; eva@faktisk.no; mina@faktisk.no; ingeborg@faktisk.no;

Subject: Fake Nazi News om Dunford's redegjørelse

Til Ole Peder Giæver i ABC-Nyheter med kopi til Faktisk

Vedrørende din artikkel i ABC-Nyheter i dag med overskriften "USAs forsvarssjef: – Kina blir trolig den største trusselen for USA".

To forhold som går innunder Fake Nazi News:

1. Din oversettelse av Dunford's redegjørelse i avsnittet ".....Russland utgjør den største trusselen, på grunn av datakrigføringen, atomvåpnene og aktiviteten på Krim-halvøya til Ukraina."  Det er ikke hva Dunford sier. Her er korrekt oversettelse: ".....Russland utgjør den største trusselen, på grunn av atom(nuclear)- data(cyber)- og elektroniske(electronic)- krigføringen og aktiviteten vi har sett fra Krim til Ukraina."

Mannen må være sprøyte gal, totalt desinformert eller bare prater ivei med Politisk Korrekt Nazipropaganda i vilden sky fordi han vet at nazipresstituttene i nazimedia heller forsterker russofobien enn å arrestere han på tullprat. Det Dunford sier er direkte at Russland fører atomkrig, datakrig og elektronisk krig. Alle tre på lik linje når vi oversetter ordet "Warfare" til norsk med ordet "Krigføring" slik vi vanligvis gjør det. I tillegg aksepterer han Krim som russisk og ikke ukrainsk siden han bruker uttrykket ".....fra Krim til Ukraina." Det betyr ganske enkelt at han ikke oppfatter Krim som en del av Ukraina slik standard nazipropaganda og krigshissing gjør.

I tillegg vet han selv at han lyver så det renner av han noe den Freudianske glippen med å nevne Kina som den som representerer den største trusselen mot USA i nåtid. Han tar seg kjapt inn igjen og korrigerer med navnet på Russland. Avslørende.

2. I et avsnitt litt lenger ned fletter du inn naziløgn og krigsmantra nummer en i NAZI-Alliansens totale sivilisasjonskrig mot Russland: "Russland annekterte Krim fra Ukraina senere samme år."  Det er en setning som nazipropagandaen har bygget opp hvor man demonstrerer sitt antidemokratiske sinnelag og hat mot folkenes vilje til selvstyre. Dette er et antirussisk sivilisasjonshat og hat mot demokrati og folkevilje typisk for dagens nazipropagandister. Sannheten er at Russland aksepterte en søknad fra Krim og Sevastopol etter at disse hadde holdt to folkeavstemminger om løsrivelse fra Ukraina og deretter om tilslutning til Russland. Alt i beste demokratiske ånd og befolkningen på Krim kan stå som et globalt eksempel på hvorledes demokrati skal fungere i praksis. Alle som bruker ordet "annektering" om den nevnte demokratiske prosessen er naziløgnere.

Ukraina fører krig mot befolkningen i Novorossia med titusener døde og sårede og et par millioner fordrevne. Bak statskuppet i 2014 sto USA og øvrige NAZI-regimer og uten finansiering og militær støtte kunne ikke de jødestyrte nazibataljonene fortsette folkemordet på den russiske befolkningen i Novorossia og resten av Ukraina.

Dette vet du og de andre nazipropagandistene i norsk nazimedia garantert og derfor blir nazipropagandaen deres spesielt ondsinnet, antidemokratisk og krigskåt.

Skulle du, Ole Peder, være uenig i noe i denne mailen så utfordrer jeg deg til åpen debatt om temaet.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)