.:Vigrid Forsiden:.

Hatefulle, Løgnaktige, Russofobiske Nazimedia's våte Drøm:
7. november 2017

Russofobisk Sirkelrunking i Nazimedias Ekkokammer

============ Original Message ============
Sent: 07.11.2017, 13:32
From: "Tore W. Tvedt"
To: kka@dagbladet.no; hvar@dagbladet.no; john.arne.markussen@dagbladet.no;

Subject : Russofobisk Nazipropaganda

Til nazipropagandist Kirsten Karlsen i Dagbladet

Vedrørende artikkel i Dagbladet i dag med overskriften "NATOs kommando­struktur er utdatert"

Artikkelen din er preget av servil propagandering for NAZI-Alliansen i dens totale, hybride sivilisasjonskrig mot Russland og den russiske verden. Det er en aggresjonskrig som foregår på alle plan. Både politisk, innen idrett, økonomisk, personsanksjoner, militært og på alle andre tenkelige og utenkelige områder.

Målet med denne sivilisasjonskrigen er at Russland en gang for alle skal knuses og deles opp i små lett kontrollerbare regionstater underlagt Det Anglo-Zionistiske Imperiet, slik lakeistaten Norge er det.

Et par konkrete eksempler på løgnene dine i artikkelen. Sitat 1: "Etter Russlands invasjon av Krim....." Løgn og atter løgn. Russland invaderte ikke Krim i 2014. De russiske soldatene på halvøya var der hele tiden under en langvarig avtale mellom Russland og Ukraina. Russland hadde ikke engang så mange soldater der som avtalen tillot. At de russiske soldatene ved et par anledninger grep inn og sikret befolkningen mot terror og folkemord fra de lovløse, jødestyrte ukrainske nazibataljonene sin side taler kun til Russlands fordel og Putin burde fått Nobels Fredspris for det.

Befolkningen på Krim holdt to folkeavsteminger i mars 2014 om de skulle løsrive seg fra det lovløse voldsregimet som kuppet den folkevalgte makten i Kiev med NAZI-Imperiets finansiering og støtte og om de skulle søke tilslutning til Moderlandet Russland. Begge avstemmingene ble avholdt mønstergyldig som eksempel på hvordan demokrati skal fungere og ga overveldende, ca. 97%, tilslutning til løsrivelse og innlemming i Russland. Dere nazipropagandister i nazimedia hater tydeligvis demokratiet når det fungerer slik det er ment å fungere.

Sitat 2: "Etter Russlands ........ folkerettsbrudd mot Ukraina......." Hvor i all verden har du det fra, Kirsten? Dette er sirkelrunkeargument i NAZImedias ekkokammer. Hvilket konkret folkerettsbrudd har Russland begått mot Ukraina? Igjen, Kirsten. Du er en ren løgner for Russland har ikke begått noe folkerettsbrudd mot Ukraina. Om de hadde gjort det hadde de vært trukket inn for folkerettsdomstolen og dømt for det.

Det du, Kirsten, og de andre nazipropagandistene driver med er hatefull og løgnbasert russofobisk krigshissing med storkrig i Europa som mål og middel for å knuse Russland. At dere nazipropagandister er så komplett iditotiske at dere ikke forstår det er uforståelig. Det russofobiske hatet deres vil ramme alle oss andre som ikke ønsker denne krigen også, men så blottet for enhver form for empati som dere virker å være gir dere jo selvsagt blaffen i den skaden dere påfører andre også. Det eneste vi andre kan håpe på er at bombene kjenner adressene til dere som har påkalt dem.

Skulle du være uenig i noe som helst i denne mailen, Kirsten, er du velkommen til åpen debatt om det.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)