.:Vigrid Forsiden:.

Ondskap elle Dumskap hos Unge Høyre
19. april 2018

Giftgassløgnen avslørt i Douma

============ Original Message ============
Sent: Thursday, April 19, 2018 at 3:28 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: Ledere i Unge Høyre

Subject: Intervjuet med NRK om Syria

Til ledere i Unge Høyre

I anledning NRK-intervju med Unge Høyre-leder Sandra Bruflot den 17. april 2018 med overskriften "Brudd på folkeretten, men riktig med angrep i Syria".

Hadde jeg ikke visst bedre hadde jeg sagt at Sandra Bruflot er dum som et brød og uten politisk eller historisk peiling overhodet. Men det tror jeg altså ikke er tilfellet. Jeg tror derimot at Sandra er både intelligent, dyktig, kunnskaprsrik og politisk veltrent. Hva som da gjør at hun forfekter støtte til verdens verste krigshissende og krigførende NAZI-stat må finnes på andre ormåder.

USA og England utgjør de to kjernestatene i NAZI-Imperiet, Det Anglo-Zionistiske Imperiet eller Nord-Atlantiske ZIonist-Imperiet = NAZI-Imperiet, som fører en kontinuerlig krig mot alle frie nasjoner de oppfatter som hindringer i veien for total global makt for Nazistene.

I dag utgjør Russland, Kina, Iran og Syria de fremste forsvarerne av Den Frie Verden i sin kamp for en pluralistisk verden basert på gjensidig respekt og internasjonal lov. En av hovedslagmarkene for denne geopolitiske maktkampen er Syria hvor frihetskjemperne står opp mot NAZI-Alliansen, ledet av USA, og dennes vassalstater og allierte som Frankrike, Israel og Saudi-Arabia med flere.

Putin og Assads frihetskjempere har tilkjempet seg et overtak på den syriske slagmarken og det hater NAZI-statene som aktivt bruker den Islamske Stat og de andre tilsvarende islamske terrorgruppene i sitt skitne spill. Stadige løgnaktige påstander om at Assad bruker giftgass mot sivile er en gjenganger som Nazimedia i NAZI-Alliansen kjører aktivt for å gi påskudd for at NAZI-statene kan gripe aktivt inn mot frihetskjemperne i Syria.

De såkalte Hvite Hjelmer er en av PR-gruppene som leverer slike påstander på bestilling fra Nazistene. Slik de nå gjorde i Douma, noe som er grundig dokumentert etter at Douma ble frigjort.

Når Bruflot i intervjuet sier "– Det er Storbritannia, USA og Frankrike – demokratiske, vestlige land som vi deler mange av våre prinsipper med. Det er land med fri, undersøkende og uavhengig presse. I motsetning til land som hevder det motsatte, nemlig Russland, Syria og Iran" så må jeg faktisk le. Hvis du, Sandra Bruflot, virkelig mener dette er du så hjernevasket at det er tragisk. Eller så er du tilhenger av at NAZI-Imperiet har rett til å drepe, begå folkemord, starte kriger, erobre land og myrde og herje etter eget forgodtbefinnende slik Nazister er kjente for å gjøre. Kun fordi de er "eksepsjonelle". Og det i demokratiets navn.

Og at du mener at disse Nazistatene har en fri, uavhengig og undersøkende presse ler jeg meg kroket av. Er du helt fjols? Eller er du igjen så hjernevasket at du tror på det du selv lirer av deg?

Uansett så er verden nå på full gli mot en verdenskrig basert på den støtten du, Sandra, på vegne av Unge Høyre gir til NAZI-Imperiet og dets folkerettsstridige krigføring. Når bombene og rakettene regner ned over oss håper jeg virkelig de er adresset til dere som har manet dem fram: Nazirottene på Løvebakken og i Akersgata.

Skulle du være uenig i noe i denne mailen, Sandra, så tar jeg med glede debatten med deg om det.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)