.:Vigrid Forsiden:.

NRK med standard HoloCa$h-løgn om Anne Frank
5. oktober 2017

HoloCa$h-industrien trenger drahjelp - NRK stiller opp

Hjernedødt og ukritisk av Elster i NRK

============ Original Message ============
Sent: 05.10.2017, 09:20
From: "Tore W. Tvedt"
To: kristian.elster@nrk.no

Cc: keg@faktisk.no; jari@faktisk.no; tore@faktisk.no; silje@faktisk.no; kjell@faktisk.no; eva@faktisk.no; mina@faktisk.no; ingeborg@faktisk.no;

Subject: Hjernedødt om Anne Frank-løgnen

Til propagandist Kristian Elster i NRK med kopi til Faktisk

Vedrørende din artikkel med standard HoloCa$h-løgn om Anne Frank den 3. oktober i år med overskriften "Ex-FBI agent skal lede etterforskning om hvem som forrådte Anne Frank"

HoloCa$h-industrien trenger mer oppmerksomhet siden den til de grader både er avslørt og gått ut på dato. Og da trer hjelpere og propagandister til for å bistå jødemafiaen i deres umettelige behov for penger og forsterkete hersketeknikker som igjen gir mer penger og beskyttelse mot kritikk for egne forbrytelser.

NRK er blandt de fremste propagandistene for jødene i Norge og denne hjernedøde og ukritiske propaganda-artikkelen din føyer seg glatt inn i løgnsystemet som kalles HoloCa$h.

La oss starte med avslutningsordene i artikkelen ".....og sendt i døden." Ja, ble de nå egentlig det? Eller ble de sendt til en arbeids-, internerings- og hvileleir ved navn Auschwitz i Polen? Ja, faktisk så var det det de ble. De ble overhodet ikke sendt "i døden" av tyskerne. Faktisk tvertimot. Tyskerne brukte enorme ressurser på å holde jødene i live under krigen og til og med, på vestlig anmodning, evakuerte de alle friske nok til å tåle strabasene fra Auschwitz vekk fra Sovjeterne sin fremrykking og vestover. Det ble døden for Frank-døtrene. Årsaken var en direkte følge av de samme vestmaktenes teppebombing av sivile mål i deres folkerettsstridige totale krig mot det tyske folk, med de sivile og sivil infrastruktur som fremste mål. Bombekampanjen kalte de allierte for "Moral Bombing" siden den var ment å knekke den tyske kampmoral.

Den tyske kampmoral klarte ikke de allierte å knekke takket være tyskernes kunnskap om de alliertes krav om "Betingelsesløs Overgivelse". Et krav som de to meget syke allierte lederne Roosevelt og Churchill stilte og som kostet Europa millioner av døde og enorm unødvendig skade. Og de alliertes krav og bombekampanje kostet også Anne Frank livet. Like direkte som om en alliert soldat skulle skutt henne i hodet. Og det mens tyskerne gjorde alt de kunne for å holde henne og de andre internerte i live.

I artikkelen din, Kristian, bruker du to bilder som begge skal være av Anne Frank sin håndskrift. Etter min oppfatning må du enten være totalt hjernedød og ukritisk eller så forblindet av ihuga ønske om å propagandere for jødeløgnen at du ikke stiller spørsmål til hvordan de to ulike håndskriftene kan være skrevet av samme person med kort mellomrom. I tillegg er den mest voksne datert fire måneder før den mest barnslige. Det er i praksis en umulighet. Se for deg selv i din egen artikkel. Hjernedødt, ikke sant?

Om du, Kristian, eller andre som leser dette skulle ha lyst til å sette dere mere inn i fakta om Anne Frank anbefaler jeg to korte artikler Vigrid har om temaet: som gir et generelt inntrykk og som er et tilsvar til en VG-artikkel om saken med blandt annet et bilde signert av HO/AFP som dokumenterer at Anne døde i Bergen-Belsen i mai 1945. Altså lenge etter at engelskmennene hadde overtatt leiren.

Uansett hva du velger å gjøre så utfordrer jeg deg, Kristian, til en åpen og direkte debatt i NRK om Anne Frank og løgnene rundt henne og den påståtte dagboken hennes.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)