.:Vigrid Forsiden:.

Tyske WW2-uniformer på Studentfest i Trondheim
13. november 2017

Jødene startet 2. Verdenskrig og Folkemordet (Holocaustet) på Tyskerne

============ Original Message ============
Sent: Mon, 13 Nov 2017 00:22:44 +0100
From: "Tore W. Tvedt"
To: johannes.borstad@nrk.no; hans.jorgen.solli@nrk.no; trondelag@nrk.no; info@nrk.no; Hilde.Kristine.Misje@vg.no; signe.rosenlund-hauglid@vg.no; p4@p4.no;

Subject: Tysk WW2-uniformsfest i Trondheim

Til noen av nazimediene som har omtalt festen .

Vedrørende nazimedias omtale av en fest i Trondheim hvor det ble brukt tyske uniformseffekter fra den andre verdenskrig. Som eksempel en artikkel hos NRK i dag med overskriften "Raser mot nazifest: – Det er skremmende".

La oss starte med overskriften: NAZI i dag står for Det Nord-Atlantiske ZIonist Imperium som passer like godt på den krigshissende parten som satte i gang både den 1. og 2. verdenskrig. Nemlig England, USA og deres allierte.

Det er et par objektive og faktiske historiske forhold som Nazistene (altså anglo-zionistene) som vant begge krigene ikke liker å minnes om.

Krystallnatten i 1938 var foranlediget av at en jøde, Herschel Grynszpan, med forbindelser til den jødiske franske organisasjonen LICRA som står for "Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisemitisme", skjøt den tyske ambassadøren, Ernst vom Rath, i Paris, den 7. november 1938. Vom Rath døde den 9., to dager senere. Bakgrunn, hendelse og etterspill er beskrevet her og gir et helt annet bilde enn den offisielle jødelegenden som kalles Krystallnatten og inngår i den jødiske HoloCa$h-industriens økonomiske svindelforetagende:

Det er ingen tilfeldighet at LICRA er moderorganisasjon for samtlige antirasistiske organisasjoner i Europa de siste tiårene og at den fremtredende jøden Ervin Kohn er ledende medlem i den norske filialen Antirasistisk Senter. Vi i Vigrid oppfatter jo dette som vanlig jødestrategi og ser på organisasjonen som en ekstrem og aggressiv antinordisk rasistorganisasjon.

Det er også viktig å huske på at det var det overveiende jødiske flertallet på Versailles-konferansen som la grunnleget for den 2. verdenskrig og at det var de jødiske verdensorganisasjonene som først erklærte Tyskland krig den 24. mars 1933.

Det var også de anglozionistiske statene med England i spissen som sørget for at Polen nektet å inngå noen overenskomst om korridor til Danzig og Preussen, noe som måtte føre til krig.

Den europeiske delen av den 2. verdenskrig startet faktisk ikke med den tyske innmarsjen i Polen den 1. september 1939, men med den engelske krigserklæringen mot Tyskland den 3. september. Uten den hadde det vært en lokal krig med forhandlet sluttresultat. Noe Tyskland forøvrig tilbød Anglozionistene flere ganger i starten av krigen.

Den andre verdenskrig var med andre ord en jødisk krig hvor Tyskland sto for europeisk sivilisasjon og europeiske verdier i forsvar mot den internasjonale jødedommens og deres lakeistater som Det Anglozionistiske Imperiet og det jødestyrte Sovjetunionens kommunisme.

Studentene i Trondheim har derfor all ære for at de bruker tyske uniformer fra den 2. verdenskrig da de holdt festen sin. Alle europeere som holder vår kultur, vår sivilisasjon og våre verdier i ære bør gjøre det samme. Tilsvarende med det tyske statsflagget (hakekorsflagget) fra den tiden.

Det er foraktfull historieløshet fra norske nazipropagandister i nazimedia å ta våre sivilisatoriske erkefiender, jødemaktens, propagandaversjon og servere sine lesere uten kritisk overprøving basert på historiske fakta. Slik vi i Vigrid gjør det.

I NRK-artikkelen vi har linket til øverst oppfordrer Kohn studentene til å treffe han for å lære mere om nasjonalsosialistene/datidens Tyskland. Vi tror at Kohn er en feig jøde siden han vet at studentene ikke kan fordi det betyr utestengelse fra Studentorganisasjoner og akademia og næringsliv siden. Sitat: ".....Jeg kan invitere studentene til et halvdags-seminar med meg som kan fortelle dem hvorfor nazifest er en dårlig idé, sier Kohn."

Her er en bedre idé: NRK tar den kjepphøye jøden, Kohn, på ordet og inviterer han til åpen debatt med meg på direktesendt NRK-TV. Hvis hverken NRK eller Kohn våger seg på den utfordringen har de erklært seg selv som feige, historieløse nazipropagandister som kun tør å åpne kjeften i sitt eget lukkede ekkokammer hvor de kan sirkelrunke i fred og ro. Slik de stort sett gjør det i norsk Nazimedia.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)