.:Vigrid Forsiden:.

NUPI som aktiv i NAZI-Alliansens Angrepskrig mot Russland
26. juli 2017

NUPI's Russofobiske Nazipropaganda er en del av Folkemordet på Novorusserne

============ Original Message ============
Sent: Tue, 25 Jul 2017 20:23:17 +0200
From: "Tore W. Tvedt"
To: jw@nupi.no; Cc: kmj@dagbladet.no

Subject : Russofobisk Nazipropaganda av NUPI

Til Julie Wilhelmsen og de andre ansatte i NUPI (Nazistisk Useriøs Propaganda Idioti) med kopi til Karl Martin Jakobsen i Dagbladet

Vedrørende artikkel i Dagbladet den 19. juli i år med overskriften "Kinesisk destroyer på vei inn i Østersjøen: - - Ikke siden Den kalde krigen har partene stått så tett opp til hverandre"

Dette er hva vi kaller rendyrket, historieløs og russofobisk nazipropaganda med sikte på å skape krigshysteri hos befolkningen i landene i NAZI-Alliansen, deriblant Norge. Både direkte og indirekte gjennom naziproxyer har NAZI-Alliansens angrepsstyrker stått direkte overfor styrker fra Den Russiske Verden i NAZI-Imperiets sivilisasjonskrig mot Russisk Sivilisasjon. 

Vi kan nevne i fleng; Serbia i 1999, Abkhasia og Sør-Ossetia i 2008, Krim i 2014 og Novorossia fra 2014 hvor Nazistenes folkemord på Novorussere fortsetter med daglige drepte russere. For ikke å snakke om Syria hvor NAZI-Imperiet fører folkerettsstridig krig mot den legitime syriske regjeringen og væpner og finansierer islamske terrorister som dreper russere. Det norske naziregimet har sågar sendt egne terrorister ned for hjelpe islamistene i myrdingen i strid med folkeretten.

Så hva i helsikke er det for noe forvrengt nazipropagandasprøyt du slenger rundt deg med, Julie? Og du kaller deg seniorforsker ved NUPI? Senior-nazipropagandist betalt(?) av det norske naziregimet passer vel bedre på deg.

Jeg ler av deg når du viser til en svensk avis for å skremme folk med: "......tre kinesiske skip, deriblant en «gigantisk destroyer»......"  Sannheten er at Hefei er en relativ liten destroyer som er nærmere en norsk fregatt i Nansen-klassen enn en amerikansk destroyer i Arleigh Burke-klassen. En bagatell, men det sier mye om din kunnskapsløshet og useriøshet. Har du null peiling på krigsskip så la være å skrive om dem. Å sirkelrunke tullet fra andre nazipropagandister i nazimedia fritar ikke.

Det Useriøse-Propaganda-Idiotiet ditt fortsetter umiddelbart når du gir uttrykk for bekymring over at "Dette i form av et øvelsesmønster der både Nato og Russland flytter militærstyrker nærmere motpartens grenser." Har du røyka sokken din, Julie? La oss slå det direkte og klart fast: NAZI-alliansen har under ledelse av USA flyttet baser, faste styrker og øvelser i enormt omfang helt inntil Russlands grenser. Mot forsikringene de ga Gorbatschev i 1991.

Det har vært en ensidig innsirkling av Russland som ledd i NAZI-Imperiets asymmetriske sivilisasjonskrig mot Den Russiske Verden. Krigen mot Serbia er et godt eksempel. Nazistenes regimeskifte i Ukraina med direkte terror og folkemord på den russiske befolkningen fra Krim og i Novorossia er et annet. Du må jaggu være blåst i hodet ditt, Julie, hvis du ikke har fått med deg såpass.

Du fortsetter, julie, med angrepsmantra nr 1 for angrepskrigen mot Russland med "- Etter annekteringen av Krim i 2014.....". Hvem sin annektering av Krim, sier du, Julie? Sier du Russland's så er mitt svar til deg med Ibsen: Julie, du lyver! Befolkningen på Krim holdt to folkeavstemminger i mars 2014. Først om de skulle løsrive seg fra Ukraina og deretter om de skulle søke om opptak i Den Russiske Føderasjon. Begge avstemmingene ble gjennomført som de beste eksempler på praktisk demokrati Europa har sett på lenge med over 75% valgdeltagelse og rundt 97% oppslutning om løsrivelse og søknad til Russland. Ved å akseptere søknaden fra Krim reddet Putin befolkningen fra en verre skjebne enn befolkningen i Novorossia ble utsatt for med 2,5 millioner som flyktet til Russland, titusener drepte, og de drepes fortsatt.

Nazi-Propaganda-Idiotiet ditt tar ikke slutt, Julie. Her kommer mere vås "......amerikanske og russiske baser beveger seg stadig nærmere hverandre......". Smakte fleinsoppen, Julie? Den eneste aggressive baseutviklingen i Europa er det NAZI-Alliansen som står for. Og kun de.

Vi avslutter med denne selv om propagandavåset ditt fortsetter videre "Hun tror heller ikke at verken USA eller Russland har offensive intensjoner."  Hæ? Så når USA bruker mer enn de neste åtte landene i verden på militæret og har en historie med fiendtlige regimeskifter og ødeleggelse gjennom bombing og invasjoner av andre land så tror du ikke at USA har offensive intensjoner? Du må rett og slett være sprøyte gal, Julie, eller så er hjernevaskingen av det norske folk kommet så langt at du tror du kan lire av deg hva som helst uten korreksjon.

Denne mailen er adressert til samtlige av de ansatte i NUPI (Nazistisk Useriøs Propaganda Idioti) siden vi oppfatter at Julie ikke er alene om den russofobiske nazipropagandaen, men at den er typisk for virksomheten deres.

Skulle du være uenig i det jeg skriver her så inviterer jeg deg, Julie, til en kaffeprat i Kongsberg/Notodden om temaet. Vil du heller ta det som debatt i nazimedia som DBTV så stiller jeg selvsagt opp til det også. Dere vil bli knust!

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)