.:Vigrid Forsiden:.

Erik Sønstelie - Hatet har fått et nytt ansikt
10. oktober 2017

Anti-Rasisme = Anti-Hvit-Rasisme og Folkemord

============ Original Message ============
Sent: 10.10.2017, 11:19
From: "Tore W. Tvedt"
To: Trude.Grevstad.Dale@oa.no; arild.bjornerud@oa.no; arne.naess@oa.no; asbjorn.risbakken@oa.no; bente.skogstad@oa.no; birgit.johansson@oa.no; bjorn.erik.berntsen@oa.no; brynjar.eidstuen@oa.no; dag.nestaker@oa.no; erik.sonstelie@oa.no; espen@oa.no; frode.hermanrud@oa.no; frode.klevrud@oa.no; gudny.dreier@oa.no; henning.gulbrandsen@oa.no; herb@oa.no; hilde.hovde@oa.no; ingvar.skattebu@oa.no; john.berget@oa.no; kjetil.lysengen@oa.no; knut.befring@oa.no; kristin.evenrud@oa.no; kristin.stavik.moshagen@oa.no; martin.baekkelund@oa.no; mina.watz@oa.no; morten.hoitomt@oa.no; oivind.ludvigsen@oa.no; oyvin.soraa@oa.no; oyvind.lien@oa.no; per.hovland@oa.no; per@oa.no; rune.werner.hilsen@oa.no; saemund.moshagen@oa.no; stina.haakensbakken.roland@oa.no; terje.nilsen@oa.no; tommy.gullord@oa.no; tor.erik.pettersen@oa.no;

Subject: Anti-Hvitt RaseHat viser sitt ansikt i Gjøvik

Til ansatte i Oppland Arbeiderblad

Vedrørende avisens redaktør, Erik Sønstelie, som ga det antihvite rasehatet et ansikt i Gjøvik sist lørdag. Viser til artikkel i Ymte med overskriften "Redaktør laget opptøyer i Gjøvik lørdag."

Erik Sønstelie hadde en fundamental rolle i fremkallingen av den hatefulle og antihvite stemningen som drev motdemonstrantene til vold mot SIAN og politiet. Han kan sees på som den store organisatoren og den sentrale oppvigleren til det antihvite rasehatet og volden som fulgte. Sønstelie er en meget erfaren og kunnskapsrik mann og vet nøyaktig hva han gjorde og hva det måtte føre til. Derfor har vi anmodet statsadvokatembetet i Hedmark og Oppland til å ta ut tiltale mot han etter straffelovens § 182 2. ledd med en strafferamme på tre år.

Sønstelie vet også utmerket godt at det er han som er Hateren med stor "H" og at det han står for er Hat, Ondskap og Folkemord på eget folk. Et folkemord utført som ledd i den internasjonale Nazismens (Nord-Atlantiske ZIonismen) sin tjeneste.

I konfrontasjonen på Gjøvik mellom folkeforsvarerne SIAN og de antihvite nazistene representerte SIAN de moderate og sentrumsorienterte kreftene som kun vil ta tilbake og sikre den fødselsretten Nazistene har tatt fra dem. Erik Sønstelie derimot representerte tyvene og okkupantenes hatefulle makt som drev fram volden for å sikre det de har stjålet fra det norske folk: Vårt eksklusive forplantningsrom hvor vi gjennom tusener av år har utviklet vår særegenhet og vår sivilisasjon.

Det er tydelig at hjernevasking gjennom over 70 år har fått, ikke bare Sønstelie, men store deler av den etniske norske befolkningen til å bli selvhatende zombier uten egen tenkeevne. Eller, som vi tror, til et så intenst antihvitt rasistisk selvhat at det eneste som kan tilfredsstille dem er å utrydde eget folk. I Nazismens tjeneste.

Dere som jobber i Oppland Arbeiderblad sammen med Sønstelie bør, for deres egen del, ta et oppgjør med Sønstelie og sørge for at han "avhjernevaskes" og finner tilbake til å føle kjærlighet og omsorg også for eget folk. Slik SIAN gjør det.

Den veien Sønstelie og de nazistiske, antihvite hatkreftene, han fra nå av representerer, vil føre vårt folk til er utryddelse. Snu mens det ennå er tid. Om det da ikke er for sent allerede. De nærmeste årene vil vise det.

Vi i Vigrid står til tjeneste med hjelp til Sønstelie for de-hjernevasking ut av det antinorske sivilisasjonshatet hans og over i en balansert og empatisk tilstand hvor eget etnisk folk har førsteplassen. Husk at elsker du ikke deg selv og eget folk kan du heller aldri elske andre eller andre folk.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)