.:Vigrid Forsiden:.

Fake Nazi News i VG - Hatefull Russofobisk Ryktespreding
14. juli 2017

Russofobiske Nazi-VG vil storkrig i Europa
Fra Belgrad i 1999 til Russland 2014 og videre

============ Original Message ============
Sent: 14.07.2017, 11:22
From: "Tore W. Tvedt"
To: magnus.newth@vg.no

Cc: keg@faktisk.no; jari@faktisk.no; tore@faktisk.no; silje@faktisk.no; kjell@faktisk.no; eva@faktisk.no; signe@faktisk.no; mina@faktisk.no;

Subject: Til nazipropagandist Magnus Newth i naziblekka VG med kopi til faktisk.no

Vedrørende uetterettelig artikkel i VG av Magnus Newth i går med tittelen Mistenker Trump-kampanjen hjalp russerne å spre «fake news»

Det du driver med Magnus er spreding av rendyrket russofobisk hatpropaganda for å forberede det norske folk på storkrigen mot Russland som Nazialliansen og dets nazimedia, som VG, lenge har forberedt og jobber iherdig for. Hva som får deg til å ønske storkrig i Europa er uvisst, men din falske ryktespreding er med på å danne grunnlag for den.

Hva er det egentlig du har dekning for i artikkelen? Så godt som null. Det hele koker ned til falske rykter beregnet på å degradere Russland som ledd i forberedelsene til den kommende angrepskrigen NAZI-alliansen fører mot Russland. Fy faan for noe svineri du og naziblekka VG driver med. Det er å håpe at bombene og rakettene vet hvilken adresse de skal lande på når storkrigen dere er så kåte på kommer.

Til Faktisk.no:

Et av de viktigste krigsmidlene er å spre Fake News og falske rykter slik VG og Magnus Newth gjør i ovennevnte artikkel. Hvis dere i det hele tatt har noen vettug funksjon i Faktisk.no må det primært være å stoppe de falskhetene som direkte er beregnet på å skape storkrig i Europa. Jeg sender dere derfor kopi av mailen til Magnus i VG og oppfordrer dere til å faktasjekke den. Og med faktasjekking mener jeg å fremlegge skriftlige og rettslig holdbare bevis på at påstandene naziblekka VG kommer med er korrekte.

Å vise til såkalt sirkelrunking i den internasjonale russofobiske hatboblen VG tilhører er ikke faktasjekking, men rykteforsterking slik det hele er bygget opp.

Skulle dere i Faktisk.no mangle forutsetninger for en slik jobb eller ikke ønske å gjøre den bør dere pakke sammen virksomheten deres med det samme.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)