.:Vigrid Forsiden:.

Monica Flatabø: Kognitiv Dissonans roper på Vidkun Quisling
25. september 2017

Vårt nye Kulturmarxistiske Voldtektssamfunn

============ Original Message ============
Sent: Mon, 25 Sep 2017 23:51:25 +0200
From: "Tore W. Tvedt"
To: monica.flatabo@vg.no; debatt@vg.no

Subject: Kognitiv Dissonans roper på Vidkun Quisling

Til propagandist Monica Flatabø i VG

I anledning din artikkel i VG i dag med overskriften "Kjære gutteforeldre"

Min første reaksjon var at du egentlig fleipet med alvorlige saker, men etter å ha lest den andre gangen antar jeg at du lider under den nye folkeepidemien "Kognitiv Dissonans" i det det virker som du egentlig synes dagens samfunn er bra mens du samtidig ikke liker den utviklingen som har foregått over lang tid. I et slikt tilfelle havner man der du, etter min oppfatning, har havnet; Sutring om feilene og et, kanskje ubevisst, rop om det nordiske samfunnet de kretsene du tilhører ødela og/eller bifaller ødeleggelsen av for to generasjoner siden.

Den ødeleggelsen skjedde i starten, etter den anglojødiske maktovertagelsen i Norge 8. mai 1945, brutalt, brått og svært voldelig og hatefullt for å danne grunnlag for befesting og hjernevask av senere generasjoner til det som i dag kalles kulturmarxisme. En av de flotte norske kvinnene som ble utsatt for starten av den anglojødiske kulturmarxismen var Martha Steinsvik, som mens det hele var ferskt og pågikk fortsatt (1946), skrev en bok om temaet. Boken heter "Frimodige Ytringer" og jeg anbefaler deg å lese den.

Det var starten, og etter tyve år, fra midten av 1960-tallet var det norske folk så hjernevasket, sammen med de andre landene som var okkuperte av de anglozionistiske kreftene, at prosessen med fullstendig nedryting av de nordisk/europeiske verdier skjøt sterk fart. I kjølvannet av nedbrytingen fikk vi masseinvasjon av rase- og sivilisasjonsfremmede, mannehatende statsfeminisme, statlig sponset homolobby samt kriminalisering av dem som stilte kritiske spørsmål til de bakenforliggende kreftene og en del av symptomene.

Følgene av denne utviklingen, som det miljøet du tilhører var pådrivere for og VG blant de fremste hatorganene, er jo nettopp det du sutrer om i artikkelen din. Treffende kan det sies at som det ditt miljø redet så ligger i dag norsk ungdom. Både bokstavelig og billedlig voldtatt og hånet, hundset og degradert med en, ifølge massemedia, vei ned som sammfunnstapere.

Dette var fra de som sto og står bak ødeleggelsen av det sunne nordiske samfunnet en ønsket, planlagt og villet utvikling. Hvorvidt det gjelder for din holdning tror jeg ikke og det er derfor jeg oppfatter at du i artikkelen gir uttrykk for den typiske frustrasjon som følger med den mentale lidelsen "Kognitiv Dissonans".

Dette hatet mot all ekte nordisk sivilisasjon, kultur og verdinormer er en underliggende og grunnleggende faktor for den russofobien som blant annet VG er en av de fremste pådriverne av. Det russofobiske hatet fra VG og resten av de hjernevaskede og hatefulle kulturmarxistiske PK-kretsene vil heller storkrig i Europa fremfor å akseptere at Nordisk/Europeisk sivilisasjon eksisterer i det hele tatt.  For oss andre, som arbeider for fred, frihet, toleranse og Nordisk sivilisasjon er det bare å håpe at bomberegnet VG og andre NAZImedier (NAto-ZIonistiske) i Norge ber om gjennom sin russofobiske krigshissing treffer rottene i Akersgata og ikke oss.

Skulle du ikke være enig i denne mailen eller kjenne deg igjen og ønske hjelp til å komme ut av syndromet står jeg til tjeneste over en kopp kaffe på et hyggelig sted i Notodden.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)